Category Archives: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ανάρτηση Ερωτήσεων και Επίκαιρων Ερωτήσεων

Ερώτηση για τη λειτουργία Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:  «Λειτουργία Τμήματος Ασιατικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου»

Με το Προεδρικό Διάταγμα 76/2009 ιδρύεται Τμήμα Ασιατικών Σπουδών (ΤΑΣ) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ορίζεται ότι η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στο Τμήμα αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων. Το Τμήμα έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, την καλλιέργεια και την προαγωγή της γλώσσας – γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του πολιτισμού, των πολιτικών θεσμών, της πολιτικής, της οικονομίας και των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ιαπωνίας, Κίνας και των Ασιατικών χωρών καθώς και την παροχή στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένων πληροφοριών και επιστημονικών στοιχείων που να διευκολύνουν τη συνεργασία με την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κίνα, και την Κορέα.

Τα προηγούμενα χρόνια το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μέσω των αρμοδίων οργάνων του προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών για την προετοιμασία της λειτουργίας του ΤΑΣ όπως η εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών, η διάθεση κονδυλίων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, η ενοικίαση κτιρίου, η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η σύναψη συνεργασιών και συμφωνιών με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα, η εξασφάλιση με ιαπωνική χρηματοδότηση καθηγητή Ιαπωνικής Γλώσσας, η οργάνωση βιβλιοθήκης και η αποδοχή σημαντικών δωρεών διδακτικών βιβλίων από το Japan Foundation και το Nippon Foundation.

Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – τόσο προς τη διοίκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου όσο και προς τις ενδιαφερόμενες πρεσβείες – και την εντατική προεργασία για τη λειτουργία του, το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών εξακολουθεί να μην έχει περιληφθεί στα τμήματα που υποδέχονται φοιτητές. Κατά συνέπεια, παραμένουν αναξιοποίητα τα οφέλη που θα είχε η λειτουργία του σε επιστημονικό, οικονομικό και εθνικό επίπεδο και πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας έναντι των διεθνών συνεργατών, ιδρυμάτων και πρεσβειών.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με τη λειτουργία Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στον Ιόνιο Πανεπιστήμιο και, συγκεκριμένα, εάν προτίθεται να συμπεριλάβει το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών στο Μηχανογραφικό Δελτίο για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Comments Off

Filed under Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον ψυχιατρικό τομέα του ΓNK

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ:  «Επίλυση ζητημάτων για την ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον ψυχιατρικό τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας»

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας αποτελεί ένα άρτιο Δίκτυο Παροχής Φροντίδας που ανταποκρίνεται σε όλο το φάσμα των ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο του Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας λειτουργούν όλες οι αναγκαίες δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αποτελώντας μία καλή πρακτική κατάργησης Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου στη χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (Ψ.Ν.Κ.) ενσωματώθηκε ως Ψυχιατρικός Τομέας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, κατόπιν μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας, η οποία ακόμα και σήμερα παρουσιάζει επιμέρους οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα.
Για την  τακτοποίηση ζητημάτων που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις των καταργηθέντων οργανισμών έχει τεθεί σε διαβούλευση, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τροπολογία η οποία προς το παρόν δεν έχει ψηφιστεί. Σε αυτή προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία του Δικτύου Υπηρεσιών υπό την επίβλεψη και διαχείριση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας.  Εν αναμονή της ψήφισης έχει δημιουργηθεί μια μεταβατική κατάσταση στην οποία απουσιάζει ένα διακριτό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, σύμφωνα πάντα με τις Αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κενό αυτό, έχει προταθεί η τοποθέτηση Διευθυντή Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας με την οποία εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται εμπεριστατωμένα τα ζητήματα και τα αιτήματα του Κοινοτικού Δικτύου στο Γενικό Νοσοκομείο καθώς και ότι θα ενθαρρύνει την εποικοδομητική διαδικασία εσωτερικής διαβούλευσης μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Η τοποθέτηση  Διευθυντή Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας είναι εξάλλου συμβατή και με τα προβλεπόμενα στην τροπολογία σχετικά με την διεύθυνση του Δικτύου.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Εάν και πότε προτίθεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή την τροπολογία με την οποία διευθετούνται ζητήματα που προέκυψαν μετά τις συγχωνεύσεις των καταργηθέντων ψυχιατρικών νοσοκομειακών οργανισμών της Κέρκυρας.

Comments Off

Filed under Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση σχετικά με την Κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ:  «Κύρωση Σύμβασης Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών»

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (επίσης γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) είναι το πρώτο ευρωπαϊκό, νομικά δεσμευτικό, μέσο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου με στόχο την προστασία των γυναικών από όλες τις μορφές βίας. Η Σύμβαση άνοιξε προς υπογραφή στην Κωνσταντινούπολη, στις 11 Μαΐου 2011, και η Ελλάδα είναι ένα από τα πρώτα 13 κράτη που υπέγραψαν τη Σύμβαση. Σημειώνεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης ενθαρρύνονται επίσης να εφαρμόσουν το προστατευτικό της πλαίσιο και στα παιδιά, τους άνδρες και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που εκτίθενται σε ενδοοικογενειακή βία.

Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ όταν επικυρωθεί από 10 χώρες, 8 εκ των οποίων πρέπει να είναι κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επί του παρόντος, έχει υπογραφεί από 31 κράτη και επικυρωθεί από 8 (εκ των οποίων μόνο 3 είναι κράτη μέλη της Ε.Ε.). Η χώρα μας δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση, παρά τις εκκλήσεις των γυναικείων και ΜΚΟ οργανώσεων.
Δεδομένου ότι η εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης θα θέσει τις βάσεις για μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας εις βάρος των γυναικών η οποία ειδικά σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας και διάρρηξης του κοινωνικού ιστού εμφανίζει τάσεις επιδείνωσης,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-  Εάν και πότε προτίθεται να προωθήσει προς κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας,

-  Ποιες δράσεις αναπτύσσει το Υπουργείο σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στα επίπεδα της πρόληψης, της προστασίας, της μέριμνας και της συνεργασίας με τις συναρμόδιες εθνικές αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

Comments Off

Filed under Ερωτήσεις